Forside

Velkommen

Vi synger og har et godt og hyggeligt samvær. Det kan du læse lidt mere om på de følgende sider

kommer snart med billede da vi har fået ny 

Dirigent

Håndværker-og Industriforeningens Sangkor


På videoen synger koret  -   In einem kühlen Grunde  ( Ro Tyst )

Sæsonafslutning ved Kystens Perle


 

                      

 

                             Lidt om koret og Horsens

 

      Landsstævnet i Horsens 2020

 

                                www.his-horsens.dk

 

Foreløbig Programskitse til Landsstævnet 2020

Fredag d.15. maj 2020:

 

Aftenarrangement: Vi har tænkt os et arrangement omfattende musikalsk underholdning under  kammeratlig samvær og under afslappede former.  Det kan foregå i Håndværkerforeningen, enten store sal eller Cafeen.

Lørdag d.16. maj 2020:

 

Morgen:                                Ankomst til Håndværkerforeningen kl.08:00, hvor der serveres morgenmad tildem, der har bestilt.

 Efter morgenmaden velkomst samt information om dagsprogrammet og herefter på gåben til Banegårdspladsen som ligger for enden af Horsens gågadesystem.

Formiddag: Opsamling på Banegårdspladsen kl. 09:30. Opstilling kor vis til parade gennem Horsens bymidte anført af Horsensgarden.

 Paraden slutter på Rådhustorvet hvor alle kor synger morgensang og hvor der bydes velkommen af Horsens

borgmester Peter Sørensen og af DSF’s formand Lau Michelsen.

Korene synger på skift i Søndergade, Kuben, Apotekergården, Vor Frelsers Kirke og Gården Vitus Berings Pub.

Kl. 12:00 Ledsagetur. Mulige steder: Fængslet, Den Genfundne Bro, Industrimuseet.

Kl. 12:30 serveres frokost i Håndværkerforeningens Cafe for dem, der har bestilt.

Eftermiddag: Kl. 13:30 Opvarmning for udvalgte kor, der skal underholde ved koncerten.

Kl. 14:00 Øvelser til fællessang med deltagelse af Politiorkestret.

Kl. 15:30 Koncert i Forum Horsens. Politiorkestret indleder med enkelte numre.

Herefter underholder de udvalgte kor og endelig afsluttes koncerten med sange sunget af alle sangere og med deltagelse af Politiorkestret.

Aften: Kl. 19:00 Festmiddag på Forum Horsens med sang, underholdning og dans.

                     Kl. 24:00 Afslutning med natmad. 

 

 

 Forskellige oplysninger:

 

Øve- og omklædnings-Faciliteter: Forum Horsens har faciliteter til disse aktiviteter.

 

Priser:            Morgenbuffet kr. 70 pr. person.

                       Smør selv” frokost kr. 65 pr. person.

   3-retters festmenu inkl. 1. glas vin kr. 360 pr. person.

        Gebyr fredag aften + lørdag kr. 165 pr. person.

               Gebyr kun lørdag kr. 110 pr. person.

 

   Priserne er 2017 niveau. Såfremt vi får overdraget landsstævnet, vil vi selvsagt søge om sponsorstøtte, så prisniveauet kan nedsættes.

 

Overnatningsmuligheder:   

                                       Hotel Opus.

                                       Vandrehjemmet.

                                       Fængslet.

                                       Teaterhotellet.

                                       Scandic Bygholm.

                                       Bygholm Camping.

 

 

 

Sangkorets historie i meget store træk

 

Danmark var i krig med Østrig og Preussen i 1848-50; den såkaldte 3-årskrig. Ved de sejrrige troppers ankomst til Horsens ønskede nogle unge håndværkere at hædre dem med nogle festlige sange.

 

Det blev starten på det, som i dag er vores kor, nemlig

Håndværker- og Industriforeningens Sangkor.

8. august 1850 blev Sangforeningen oprettet af disse unge mennesker, som tog mod krigerne fra Treårskrigen.

For at hverve medlemmer indrykkedes i Horsens Avis, Torsdag 15. august 1850 en annonce.

 

                            

 

 

Der har muligvis været lidt usikkerhed omkring korets officielle navn, selv om foreningens navn fra starten har været Sangforening

Som det fremgår af denne annonce i Horsens Avis 23. december 1852 er korets navn på det tidspunkt allerede ”Haandværker-Sangforeningen”.  Vel ikke så mærkeligt, idet det bestod af håndværkere.

 

 

Allerede i 1853 er medlemstallet oppe på 400 og vokser senere til henimod 1200. Foreningen er nu ikke længere kun en sangforening. Allerede i 1851 benyttes i protokollen ordet Haandværkersangforening,

og nogle medlemmer omtales som ”de syngende medlemmer”.  Der har altså været sangere og andre, som bare var medlemmer af foreningen.  Så derfor besluttes det i 1853, at det tillige skal være en Håndværkerforening.

                

Men i hvert fald fra 1853 og frem til 1908 er korets officielle navn ”Haandværker- og Sangforeningen”

 

I 1908 ændres foreningens navn til det, det er i dag, nemlig 

 

”Håndværker- og Industriforeningen”

 

Det, som var årsag til dannelsen af foreningen, nemlig sangkoret, bliver på en måde skubbet ud og udgør fra da af og frem til i dag  en selvstændig enhed som

 

Håndværker- og Industriforeningens Sangkor,

 

men stadigvæk med en historisk tilknytning til Håndværker- og Industriforeningen.                                       

I dag er vi 27 medlemmer, som mødes hver mandag aften i Håndværkerforeningen på Allegade. I denne gamle, smukke bygning har vi holdt til siden den blev bygget.                                                   

 

 

Vi har sunget op gennem tiderne  til glæde ikke bare for os selv men også for andre, og vi gør det stadig.

 

Håndværkerforeningen

De første år holdt koret til forskellige steder i byen, hvor man lejede sig ind, men på grund af det meget hurtigt voksende antal medlemmer, besluttede bestyrelsen 19. oktober 1852 at opføre en bygning på Allegade, dér hvor den nuværende bygning ligger. Bygningen blev indviet 20. november 1853.

Som det kan ses i tympanonet øverst  på bygningen lige under lyren er navnet på foreningen

Håndværker- og Sangforening

 

Medlemstallet voksede efterhånden til 7-800, og det besluttedes derfor i efteråret 1883, at der skulle opføres en ny bygning. Den bygning, der blev rejst i 1853, blev revet ned i foråret 1884, og på samme grund rejstes nu en ny, der blev indviet 27. februar 1885. Det er den bygning, vi benytter i dag.

 

 

  Teknisk Skoles. En skole, der havde sit udspring i Sangforeningen, idet det var korets mangeårige dirigent, Peder Nielsen, der var initiativtager til oprettelsen. Skolens første officielle navn var da også ”Haandværker- og Sangforeningens Tegneskole”, der blev oprettet 16. oktober 1857 og var forløberen for det, som i dag udgør ”Teknisk Skole”.

 

Der er dog siden da foretaget ændringer. Der var i den nordvestlige ende af bygningen en indgang. Den er der ikke i dag. Desuden er smedejernsgitteret væk. Her var indgangen til den have, der befandt sig, hvor der i dag er parkeringsplads.                                                   

 

  Befolkningstallet var kun på 5827 i henhold til folketællingslisterne fra 1850.

I dag er meget ændret, men bygningen står der stadig, og vi synger der fortsat og håber at blive ved i rigtig mange år.

 

 

Vi håber og glæder os til at se rigtig mange glade sangere i Horsens i 2020 til Landsstævnet.

 

Start

Når sangerne er ankommet og samlet korvis ved Banegårdspladsen går vi med Horsens Garden i spidsen op gennem byen til Rådhuspladsen, hvor borgmester Peter Sørensen vil byde os velkommen.

 

Eftermiddag

Om eftermiddagen giver vi sammen med de andre kor en koncert i Forum Horsens, hvor Horsens Politiorkester deltager.

 

Forum Horsens

 

Forum Horsens blev indviet i 2004 og har siden dannet rammen om utallige sportsbegivenheder, koncerter og konferencer.

I 2017 blev en ny sal, INSERO ATRIUM tilbygget, og det er denne sal, som vil være perfekt i forbindelse med afvikling af Landsstævnet. Her er der god plads til såvel optrædende på scenen som tilhørere. De akustiske forhold er rigtig fine. Efterfølgende kan der dækkes op til 700 spisende gæster.

I den store foyer kan der serveres velkomstdrink, og her kan man slappe af, mens salen gøres klar til spisning. Der vil også være mulighed for at ”varme op” i mindre tilstødende lokaler.

Servering af mad og drikke foregår i samarbejde med en af byens mange gode restauranter  - et samarbejde som Forum Horsens naturligvis har stor erfaring i.

Der er parkeringsplads lige foran bygningerne, og der er fin adgang for busser. Afstanden mellem  gågaden i Horsens Centrum og Forum Horsens er blot 1½ km.

Forum Horsens har et samarbejde med flere forskellige overnatningssteder i byen og kan således være behjælpelig med at finde værelser til rimelige priser.

Forum Horsens står for de nye store informationstavler, som står ved alle større indfaldsveje til byen, og det er klart, at Landsstævnet skal annonceres her.

 

                          

Lidt om, hvorfor Horsens er et besøg værd

Horsens er en levende by med et rigtig kulturliv, der byder på alt lige fra de små intime og unikke oplevelser i midtbyen til de store brag. Musik har spillet en væsentlig rolle i Horsens’ udvikling de sidste 20 år, og netop musikken spiller stadig en central rolle i byen og kommunens kulturliv – både på Musikskolen, i det frivillige foreningsliv og til de store koncerter på CASA Arena eller FÆNGSLET.

 

Med den gode service for øje har Horsens taget imod tusindvis af glade koncert-, event- og idrætspublikummer gennem tiden, og byen har appetit på mere. Oplevelsesbyen Horsens er også en festivalby, som i løbet af året præsenterer en lang række kulturelle festivaler med forskellige temaer – bl.a. børneteater, kriminallitteratur, tegning, blues og klassisk musik. Den største festival er Europæisk Middelalder Festival, der hvert år i august har omkring 60.000 besøgende på de to dage festivalen varer. Med intentionen om at være en oplevelsesby byder hverdagen i Horsens også på aktiviteter og oplevelser, og her er særligt fokus på at skabe liv i midtbyen med initiativet Mærk Byen, som understøtter og spiller sammen med det særdeles levende og aktive foreningsliv i kommunen.

 

Som by og kommune er Horsens i en rivende udvikling med landets højeste tilflytningsvækst uden for hovedstadsområdet og et erhvervsliv i vækst. Horsens har de senere år også udviklet sig til at være en betydende uddannelsesby med en international profil og et voksende antallet af studerende.

Med en central placering midt i Jylland og et væld af gode spisesteder og overnatningsmuligheder er Horsens et oplagt valg til større begivenheder med deltagere fra hele landet. I byen findes der en lang række gode og spændende oplevelsessteder, som kan huse både små og store arrangementer.

 

FÆNGSLET og Forum Horsens er to store og velafprøvede oplevelsessteder, der løbende lægger hus til en lang række forskellige idrætsbegivenheder, kulturelle arrangementer, messer og konferencer. I 2016 blev ”VL døgnet” afholdt i FÆNGSLETs spændende rammer med deltagelse af 800 fremtrædende erhvervsfolk – for første gang uden for København. I 2012 havde Horsens værtskabet for halvdelen af det danske EU-formandskabs mødeaktiviteter, hvor Forum Horsens var det centrale sted. På det seneste har Forum Horsens udvidet med en opdelelig multisal, der er specielt beregnet til forskellige arrangementer.

 

Blandt byens øvrige oplevelsessteder kan nævnes Horsens Ny Teater, som er hele byens kulturhus med ca. 200 arrangementer på plakaten årligt. Horsens Ny Teaters Store Sal kan rumme op til 750 gæster.  Den gamle Håndværkerforening på Allégade er et andet kulturhus med flere forskellige små og store lokaler.

 

 

Korets  nye uniformer